KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA I RAKIJE

Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju vina i rakije.

Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini predviđeno je ukupno 70.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije)  Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.200.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2020. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2020.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,

2. Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,

3. Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,

4. Nabavka opreme za punjenje vina,

5. Nabavka opreme za rakiju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više

sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i

koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. pravno lice:

– privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

– složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. izgrađen objekat od čvrstog materijala(minimum 50 m2)u vlasništvu ili u zakupu za period od

 minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava, u

 kojem se može adaptirati prostorija za proizvodnju vina i rakije;

2. proizvodnja zasnovana na minimum 0,5 hektara vinograda;

3. izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom za objekat u vlasništvu  ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje  bespovratnih sredstava.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 06.03.2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.