KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE

organska-proizvodnja-konkurs

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje  na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini (u daljem tekstu:  Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje  u 2021. godini.

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za  troškove  kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju  sertifikat, za organske proizvode u 2021. Godini  ( u daljem testu: investicija)

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno- 1. 000.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu:

 •  do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravnolice:

– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica:

 1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
 2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa  teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave \u2012 pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
 3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa  31.12. 2020. godine;
 4. Podnosilac prijave mora regulisati  dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave,  zaključno sa  31.12. 2020. godine;
 5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa  31.12. 2020. godine, ukoliko je korisnik istog;
 6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi  zahtev  ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica \u2012 u smislu člana  62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018 i  95/2018);

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

 • Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
 • Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 • Podnosilac prijave –pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 • Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

Konkurs je otvoren do 01.11.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.