KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UVOĐENJA I SERTIFIKACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

Cilj Konkursa za  dodelu sredstava za sufinansiranje  troškova uvođenja  i sertifikacije  sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine  (u daljem tekstu:  Konkurs) jeste stalno unapređenje bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje uz stalno unapređivanje ukupnog sistema bezbednosti hrane;

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova  uvođenja  i sertifikacije  sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla  u 2021. godini.

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

 1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2021. godini;
 2. troškova kontrole i sertifikacije  poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje  u 2021. godini  izvršile ovlašćene organizacije;
 3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO  22000,  GLOBALGAP,  BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R,  HALAL,  KOSHER, SRPSKI KVALITET  u 2021. godini.

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 1. 000.000,00  dinara.

Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70% podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije,  umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste  30.000,00 dinara, a maksimalni iznos  je  do  300.000,00 dinara.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravnolice:

– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– udruženje građana;

– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
 2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa  teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave \u2012 pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
 3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa  31.12. 2020. godine;
 4. Podnosilac prijave mora regulisati  dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave,  zaključno sa  31.12. 2020. godine;
 5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa  31.12. 2020. godine, ukoliko je korisnik istog;
 6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi  zahtev  ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 8. Podnosilac prijave i  vršilac usluge  ne mogu da predstavljaju povezana lica \u2012 u smislu člana  62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018 i  95/2018);

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

 • Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
 • Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 • Podnosilac prijave –pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 • Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

Specifični uslovi za učešće na konkursu

 1. Sertifikate za standarde navedene pod tačkom 2. i  3. izdaju pravna lica koja su u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja standardizacije, akreditovana za izdavanje ovih sertifikata i koja su upisana u registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti;
 2. Sertifikate mogu da izdaju i strana pravna lica koja su akreditovana za izdavanje ovih sertifikata od nadležnog organa zemlje u kojoj imaju sedište;
 3. Analize pod tačkom 1. mogu da obavljaju pravna lica koja imaju akreditovane laboratorije za ispitivanje grupe proizvoda za koji se podnosi prijava i stručnjake sa iskustvom u oblasti zaštite geografskog porekla proizvoda.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 01.11. 2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.