Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

sport-bespovratna sredstva

Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica lokalnih samouprava, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
  •  da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ili da su iz sportskih oblasti prepoznatih u Republici Srbiji;
  • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
  • da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
  • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
  • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
  • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
  • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

Na osnovu konkursa će se finansirati projekti i programi kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini, a koji, pre svega, imaju za cilj:

1. unapređenje sporta dece i mladih uključujući i školski sport;

2. povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije;

3. razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;

4. podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara.

Konkurs je otvoren do 01.07.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.