KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA ZA TELEVIZIJE U 2021. GODINI

Republika Srbija – Ministarstvo kulture i informisanja raspisala je  konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za za televizije u 2021. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima i objavljuje se na veb-sajtu Ministarstva kulture i informisanja i u dnevnom listu „Politika”.
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 70.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 700.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 3.000.000,00 dinara.
Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Konkursu ima:

 • izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
 • pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.
  -pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 • Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
 • Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.
 • Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.
 • Učesnik Konkursa ne može angažovati drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat.
 • Pravo učešća na Konkursu nemaju preduzetnici koji su prekinuli obavljanje delatnosti.
 • Učesnik Konkursa koji je u tekućoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 50% vrednosti projekta.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Opšti kriterijumi su:

 • Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:
 • Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 • Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška). – Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 • Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:
  Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije).
  .
  Bliži kriterijumi su:
 • Obrada tema: očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta, jezika i pisma; negovanje kulture različitosti, dijaloga i tolerancije; umetnost i savremeno stvaralaštvo; prevencija govora mržnje; lažne vesti i dezinformacije; bezbednost novinara; unapređenje medijske pismenosti; natalitet; afirmativni sadržaji za decu i mlade; nauka i obrazovanje; prevencija nasilja nad ženama, decom, starima, obolelima, osobama sa invaliditetom i drugim društveno osetljivim grupama; unapređenje položaja i ravnopravnost ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa (žena, starih, pripadnika LGBT populacije i drugih); podizanje svesti o zaštiti životne sredine; rodna ravnopravnost; borba protiv korupcije; borba protiv trgovine ljudima; prevencija terorizma; sprečavanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci; sprečavanje zloupotrebe oružja; građanski aktivizam na lokalnom nivou; održivi razvoj; očuvanje zdravlja ljudi.
 • Pored navedenih tema učesnici Konkursa mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.
 • Analitičko-istraživački pristup.
 • Originalnost.
 • Mera u kojoj je proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.).

DOKUMENTACIJA
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:

 • popunjen i potpisan prijavni Obrazac 1 u šest primeraka (svaki primerak mora biti posebna celina, bez koričenja):
 • obrazac 1 sastoji se iz predloga projekta i budžeta projekta (prilikom dostavljanja spojite predloga projekta i budžeta projekta u jednu celinu).
 • obrazac 1 preuzima se sa veb-sajta Ministarstva kulture i informisanja.
 • sinopsis predloženog medijskog sadržaja (teme i format) u šest primeraka.
 • fotokopija dozvole za emitovanje TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
 • dokaz da će medijski sadržaj biti emitovan/objavljen u mediju koji je upisan u Registar medija (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a nisu izdavači medija);

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.