KONKURSI, GRANTOVI ZA CIVILNA DRUŠTVA, UDRUŽENJA …..

POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA I MLADIMA U SRBIJI; više putem link-a https://localpress.org.rs/otvoreni-poziv-za-dodelu-finansijske-podrske-organizacijama-mladih-i-za-mlade/

GRANT EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU NA OTVORENOM više informacija putem link-a: https://www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20

UN DEMOCRACY FUND POZIVA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA DA SE PRIJAVE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA više informacija putem link-a: https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals

GRANT PODRŠKE LOKALNIM PROJEKTIMA ZA PROŠIRENJE I KONSOLIDOVANJE SAMOODRŽIVOSTI više informacija putem link-a: https://www.erca.go.jp/jfge/english/wwd/grants.html

UNICRI GRANT INICIJATIVA ZA SPORT I SPORTSKE VREDNOSTI KAO SREDSTVO SPREČAVANJA NASILNOG EKSTREMIZMA više inforamacija putem link-a: http://unicri.it/News/Call-Grant-Sport-Values-Prevent-Violent-Extremism

KOLEKTIVNI ODGOVOR NA KRIZU IZAZVANU VIRUSOM COVID-19- PODRŠKA ORGANIZACIJAMA NA ČUJEM ČELU SU ŽENE I MLADE DEVOJKE više informacija putem link-a: https://www.theglobalresiliencefund.org/

BCSDN RASPISUJE POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA AD-HOC SUPPORT GRANTOVE više o konkursu putem link-a: http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants/

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA LOKALNIH INICIJATIVA U OKVIRU KONKURSA – PODRŠKA ZA MOBILIZACIJU ZAJEDNICE – više o konkrsu putem link-a: https://promeni.rs/sta-mozes-da-promenis/

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA: MEDISJKE SLOBODE I BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI I RODNO ZASNOVANOG NASILJA više o konkursu putem link-a: https://www.gmfus.org/support-western-balkans-6-strengthening-media-freedom-and-fighting-domestic-and-gender-based