KONKURSI IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2020. Godini

 • Konkurs je namenjen medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava  da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju
 • Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi   1.250.000,00 dinara.
 • Pravo da dobiju sredstva imaju nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani.

2. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. Godini

 • KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini
 • Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  7.000.000,00  dinara.
 • Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani, odnosno objavljeni, a koji su upisani u Registar medija pri Agenciji za privredne registre.
 • Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da je predloženi projekat od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za građane Autonomne pokrajine Vojvodine.

3. Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2020. Godini

 • Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  500.000,00  dinara.
 • Nosioci projekta mogu biti pravna lica, koja su izdavači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se pretežno bave medijskom problematikom.
 • Ciljevi konkursa: Sufinansiranje projekata koji imaju za cilj jačanje stručnih kapaciteta novinarskog i ostalog kadra u medijima, podizanje nivoa medijske pismenosti, unapređenje novinarskog profesionalizma, jačanje novinarske autonomije i samoregulacije. Sredstva se odobravaju u cilju edukacije novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalnog praćenja zakonske regulative, razmene iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacije novinarstva i upoznavanja stručne javnosti sa medijskim proizvodima.
 • Pravo učešća na konkursu: izdavači medija, medijska udruženja, novinarske škole, agencije i nevladine organizacije koje se bave javnim informisanjem.

4. Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2020. Godini

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  3.000.000,00  dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama u okruženju.

Ciljevi konkursa: uvođenje, poboljšanje ili proširenje  programskih sadržaja u medijima, radi podrške ostvarivanju prava srpskog naroda u zemljama u okruženju na informisanje na sopstvenom jeziku, negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja obrazovanja i jezičke kulture.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Pravo da dobiju sredstva, u navedenim zemljama, imaju registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio i video produkciju, koja imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani. Medijski proizvod može biti isključivo na srpskom jeziku, odnosno pismu.

Konkursi su  otvoreni 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 18. februara  2020. godine.