KREDITNE LINIJE RAZVOJNOG FONDA AP VOJVODINE NAMENJEN POLJOPRIVREDNICIMA

 • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu
 • u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 do 100.000.000,00 dinara, rok vraćanja do 7 godina (grejs  24 meseca), sopstveno učešće 20%
 • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 • iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara, rok vraćanja do 7 godina (grejs  12 meseci), sopstveno učešće 20%
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije
 • iznos kredita: od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara, kamatna stopa  1.5% na godišnjem nivou,   sopstveno učešće  20% predračunske vrednosti, rok vraćanja do 5 godina (grejs  6 meseci)
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
 • u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 do 10.000.000,00 dinara, rok vraćanja do 12 meseci
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, do 10.000.000,00 dinara Minimalan iznos kredita je 300.000,00 dinara, rok vraćanja do 7 godina (grejs 24 meseca), sopstveno učešće 20%
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
 • u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i u skladu sa prihvatljivim investicijama i troškovima, rok vraćanja do 7 godina (grejs do 24 meseca)
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 1.000.000,00 do 50.000.000,00 dinara, kamatna stopa 2,5%, rok vraćanja do 7 godina (grejs 24 meseca)

Kamatna stopa je za podnosioce zahteva koji imaju sedište u područja sa I i II grupom razvijenosti od 2% (sa garancijom)  – 3% (sa hipotekom), dok za  III i IV grupu razvijenosti 1% – 2%, osim konkursa gde je naznačeno drugačije.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: :office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.