KREDITNE LINIJE RAZVOJNOG FONDA AP VOJVODINE NAMENJEN PRIVREDNICIMA

 • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja
 •  u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 500.000,00 dinara do 100.000.000,00 dinara, rok vraćanja do 7 godina (grejs 24 meseca), sopstveno učešće 20%
 • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
 • u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 500.000,00 dinara do 50.000.000,00 dinara, rok vraćanja do 48 meseci (grejs 6 meseci)
 • Kratkoročne kredite za obrtna sredstva
 • U skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca 300.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara, rok vraćanja do 12 meseci (grejs do 3 meseca)
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, do 20.000.000,00 dinara. Minimalan iznos kredita je 300.000,00 dinara, rok vraćanja do 7 godina (grejs do 24 meseca), sopstveno učešće 20%
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru Ipard programa
 • u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i u skladu sa prihvatljivim investicijama,  rok vraćanja do 7 godina (grejs 24 meseca)
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 •  u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 1.000.000,00 do 50.000.000,00 dinara, kamatna stopa 2,5%, rok vraćanja do 7 godina (grejs 24 meseca)