Ministarstvo poljoprivrede i USAID olakšavaju pristup kreditima

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Ministarstvo poljoprivrede pokrenuli su danas program kreditne garancije u saradnji sa ProCredit bankom, Addiko bankom i Bankom Intesa, kako bi podstakli banke da ponude kredite u ukupnom iznosu od 90 miliona dolara prehrambenim proizvođačima i individualnim poljoprivrednim gazdinstvima tokom perioda od 12 godina

Cilj kreditne garancije je da podrži razvoj poslovanja i generisanje novih investicija u sektoru poljoprivrede, sa fokusom na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu hrane. Ovaj program će obezbediti srpskim preduzećima lakši pristup finansiranju, koji je neophodan za rast, inovacije i stvaranje novih radnih mesta.

USAID i Ministarstvo poljoprivrede će dati garanciju (kolateral) od 60 odsto na kreditna sredstva od 90 miliona dolara koja će se plasirati preko Prokredit, Adiko i Inteza banke.

Ostatak od 40 odsto garancije obezbediće vlasnik kredita za opremu, kupovinu zemlje ili podizanje fabrike, a USAID će pružati i besplatnu tehničku pomoć korisnicima kredita oko pripreme za konkurisanje za tu pozajmicu.

Deo kreditnog portfelja namenjen je za podršku startapovima koji posluju manje od tri godine, preduzećima čiji su vlasnici žene i pravnim licima u nerazvijenim regionima Srbije. Pogodnosti  za korisnike kredita su duži rok dospeća i povoljniji uslovi kreditiranja.

  • Uz pomoć garancija ProCredit banka će unaprediti svoju ponudu investicionih kredita za sektor agrobiznisa i ponuditi kredite po povoljnijim uslovima sa fleksibilnim zahtevima za obezbeđenje. Za informacije o kreditima u agrobiznisu posetite sajt ili kontaktirajte dealer.business@procredit-group.com
  • Uz pomoć garancija Addiko banka će ponuditi povoljnije kreditne uslove pravnim subjektima u poljoprivredi za investicije i obrtna sredstva. Za više informacija, posetite sajt ili kontaktirajte corporate_development@addiko.com.
  • Informacije o kreditima Banka Intese će uskoro biti dostupne na sajtu banke.