MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA: KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I TRANSFERA NAMENJENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA

turizam BESPOVRATNA SREDSTVA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisao je javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2022. godini.

Projekti treba da obezbeđuju sledeće:

1) promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude

2) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

3) edukacija i treninzi u turizmu

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod 1), 2), 3) može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.

Rok za dostavljanje prijava je 30.04.2022. godine.

4) izrada planske dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva

5) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

6) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, javni toaleti;

7) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, parkovi, natkrivene komunikacije, prodajno-izložbeni prostori, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, plaže, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);

8) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, planinarske staze, sportsko-rekreativne staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

9) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, galerije, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, velnes i spa centri, sportsko-rekreativne dvorane, klizališta, kongresne dvorane, turistički kampovi, objekti lovnog turizma, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, prodajno-izložbeni štandovi itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta. Rok za podnošenje prijava je do 30.06.2022. godine.

Podnosilac zahteva može biti:

  • Destinacijska menadžment organizacija,
  • privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta,  kao i
  • pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i
  • pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture