NIS – Budućnost na delu, zajednici zajedno

Kompanija NIS upućuje poziv državnim osnovnim i srednjim školama (pogledati detaljnije rubriku Ko može biti nosilac projekta?) na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana i Žitišta da prijave projekte u skladu sa svojim potrebama.Konkursom će biti podržana nabavka:
• digitalnih paketa koji obuhvataju interaktivnu tablu, projektor, laptop i stalak za laptop i projektor
• pojedinačnih komponenti digitalnih paketa
• tableta i računara namenjenih učenicima
• opreme za informatičke kabinete
• sistem za video nadzor radi povećanja bezbednosti učenika i nastavnika
• pojedinačne komponente sistema za video nadzorI unutrašnje sređivanje učionica u kojima će digitalna oprema za nastavu biti instalirana:
• molerski radovi
• zamena instalacija
• unutrašnje saniranje vlage, prokišnjavanja i slično
• zamena vrata, prozora
• nabavka klupa, stolica, katedri, ormarića i slično NAPOMENA: Učionice u kojima će biti instalirana oprema moraju biti adaptirane u skladu sa potrebama. Ukoliko postoji potreba za unutrašnjom adaptacijom učionica, ti troškovi moraju biti planirani u budžetu projekta. Nosioci projekata ne mogu biti:
1. vojne škole
2. policijske škole
3. privatne osnovne i srednje škole

Programom neće biti podržane sledeće aktivnosti:
– nabavka opreme namenjena isključivo poboljšanju uslova rada zaposlenih
– aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
– aktivnosti usmerene ka promociji verskih i religijskih zajednica ili stavova
– aktivnosti usmerene ka sticanju profita
– individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, kotizacije, stipendije za učenike ili obuku zaposlenih u nastavi
– isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, monografija, brošura, časopisa i slično
– aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
– kupovina zemlje ili zgrada
– kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
– kupovina vozila

Poziv je otvoren do 10. jula 2020. godine do 16 časova.

Rezultati će biti objavljeni do 21. septembra 2020. godine.