OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK ZA ORGANSKU STOČNU PROIZVODNJU

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku .

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:

1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko);

2) tov junadi;

3) tov jagnjadi;

4) tov jaradi;

5) tov svinja;

6) krave dojilje;

7) košnice pčela;

 8) proizvodnju konzumne ribe;

 9) krave za uzgoj teladi za tov;

10) kvalitetne priplodne mlečne krave;

11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove

(12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve

13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove

14) roditeljske kokoške teškog tipa;

15) roditeljske kokoške lakog tipa;

16) roditeljske ćurke;

17) kvalitetne priplodne matice riba šarana i

18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje pored uslova propisanih zakonom ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Zahtev za premiju za mleko podnosi se neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika, Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to za:

1) prvi i drugi kvartal (1. januar – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće godine,

2) treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine,

3) četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Novim pravilnikom propisan je i nov rok za podnošenje zahteva za ostavrivanje prava na podsticaj koji je za sve mere, sem premije za mleko, koja se podnosi kvartalno, od 16. marta do 15. oktobra tekuće godine.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.