OD 04. JANUARA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U KUPOVINU MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE BILJNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

POLJOPRIVREDA

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

 • primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
 • primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 • primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 • ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 • primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 • obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 • navodnjavanje biljnih kultura.

Pravo na podnošenje zahteva imaju:

 • fizička lica – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 • preduzetnik
 • privredno društvo
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge –
 • srednja škola
 • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede
 • crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 • je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
 • je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara
 • je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
 • za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije)
 • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 • je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 • dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.
 • Lica koja u Registru imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
 • do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru
 • do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća
 • do 2 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino
 • do 3 ha povrća (na otvorenom polju)
 • od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju)
 • do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja
 • do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Subvencija iznosi 50% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a 65% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a za podnosioce čije je sedište u podrućjima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi.

Jedan podnosioc zahteva može poslati samo jedan zahtev u toku godine, a najviši iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000,00 dinara.

Rok za podnošenje zahteva je od 04. Januara 2022. godine do 28. Februara 2022. godine.

Detaljnije: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/javni-poziv-primarna-biljna-2022-004.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs