OD 04. JANUARA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U KUPOVINU MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

bespovratna sredstva mleko prerada mesa

Podsticaji obuhvataju podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme:

 1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

 2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;

 3) kojom se štiti dobrobit životinja;

 4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;

 5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;

 6) za pčelarstvo;

 7) za mužu;

 8) za držanje, odgoj i tov živine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava:

–  fizička lica – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

 – preduzetnici

 – privredna društva

 – zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge

– srednja škola

 – naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;

 – crkva i verska zajednica

Lice ostvaruju pravo na podsticaje ako:

  • je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2021. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
  • je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 80.000 dinara, odnosno ako je vrednost investicija za pčelarstvo za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 50.000 dinara
  •  je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 25.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 25.000 dinara, odnosno ako je za investicije za pčelarstvo iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 20.000 dinara
  • za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije),
  • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita
  • je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda
  • dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica
  • po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Javnim pozivom.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

  • u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond:

– za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, do najviše 19 krava

– za investicije koje se odnose na proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, objekat upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom

– za investicije koje se odnose na pčelarstvo, od pet do 1000 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu

– za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu,

– za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, ukupni kapacitet objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji do 4.999 komada.

Subvencija iznosi 50% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, a 65% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a za podnosioce čije je sedište u podrućjima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi.

Jedan podnosioc zahteva može poslati samo jedan zahtev u toku godine, a najviši iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000,00 dinara.

Rok za podnošenje zahteva je od 04. januara 2022. godine do 28. februara 2022. godine.

Detaljnije: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/javni-poziv-primarna-stocarska-2022-002.pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs