Otvoreni konkurs za predloge projekta fondacije za globalni razvoj sporta

Međunarodna federacija stonog tenisa ITTF

 ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

29.09.2021

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od 10.000 do 35.000 $

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Ljudski resursi i socijalni razvoj

  • Rekreacija/sport

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

PREDVIĐENI PERIOD TRAJANJA PROJEKTA

od 2 do 3 godine

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Međunarodna federacija stonog tenisa ITTF i partnerska Fondacija za globalni razvoj sporta GSD pružaju finansijsku podršku i podršku u znanju donosiocima promena, koji žele da koriste stoni tenis kao sredstvo za poboljšanje aspekta dobrobiti ljudi u svojoj lokalnoj ili regionalnoj zajednici.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 document1_applicationguidelines_dbf2021.pdf

 document2_projectframetemplate_dbf2021.doc

 document3_dbf_budget2022-2024.xlsx

KAKO SE KONKURIŠE

Onlajn popunjavanjem aplikacije za koju treba pripremiti sledeće: 1. Dokaz o legalno registrovanom subjektu ili kopiju statuta. Prihvataju se .doc / .dock / .pdf / .jpeg / .png ekstenzije. 2. Zvanično pismo podrške: Nacionalna asocijacija, lokalna razvojna agencija, vlada, ambasada, Nacionalni olimpijski ili paraolimpijski komitet, partnerska organizacija, društveni centar, škola. Ovo bi trebalo da razjasni njihov odnos sa vama i uključi kontakt podatke. Prihvataju se .doc / .dock / .pdf / .jpeg / .png ekstenzije. 3. Politika zaštite dece: Potrebna je kada vaš projekat uključuje rad sa decom, prihvataju se .doc / .dock / .pdf / .jpeg / .png ekstenzije. 4. Osnovni okvir projekta 5. Budžetska prognoza 6. Video snimak: Prihvataju se .mpeg4 / .MOV / .AVI / .VMV / .FLV

LINK DO KONKURSA

https://ittffoundation.org/programmes/tt-dream-building/call-for-project-2022-dream-building-fund-powered-by-gsd