POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

  • SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacipoalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine i to:

  1. 362.000,00 dinara po licu za zamozapošljavanje nezaposlenih lica: 
  2. sa položenim stručnim ispitom ili posedovanjem licence neophodne za obavljanje delatnpsti koju lice započinje u skladu sa stečenim pbrazovanjem;
  3. osobe sa invaliditetom;
  4. žene i
  5. učesnici oružanih sukoba u periodu 1990. – 1999. godine.
  6. 208.000,00 dinara po licu za sve ostale kategorije nezaposlenih lica i delatnosti.

Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci i namenski utroši sredstva uz dostavljanje pravdanja uplate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za navedeni period.

  • SUBVENCIJE ZA  ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljuje se poslodavcu za subvencionisanje iznosa poreza i doprinosa  za 12 meseci ugovorne obaveze, odnosno u iznosu od 208.000,00 dinara po licu.

Subvencija se isplaćuje u najmanje dve rate.

Poslodavac može maksimalno ostvariti subvenciju za zapošljavanje do  5 lica.

  • FINANSIRANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA

Sredstva su namenjena za sprovođenje javnog rada koji može trajati najduže četiri meseca, koriste se za:

1. isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora i privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnsono srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada

2. naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja u visini: 1.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju mesec dana, 1.500,00 dinara po licu, za javne radove koji traju dva meseca i 2.000,00 dinara po licu, za radove koji traju 3 ili 4 meseca

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.