POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE RASPISAO KONKURSE U POLJOPRIVREDI


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za:

 • nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi,
 • nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara,
 • nabavku opreme za stočarske farme,
 • nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo,
 • nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima,  
 • finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća,
 • nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda,
 • izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača),
 • nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov,
 • nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu,
 • podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda.

Konkursi su  otvoreni  do kraja godine ili do momenta iskorišćenja sredstava.

KREDITI ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE, PRIKLJUČNE) U POLJOPRIVREDI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
o Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
o Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
o Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
o Za priključne mašine grejs period u trajanju od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
o Rok otplate kredita 60 meseci,
o Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.
Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja poljoprivredne mehanizacije.

KREDITI ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE I BUŠENJE BUNARA

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
o Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
o grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
o rok otplate kredita 36 meseci
o otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

Predmet konkursa jeste nabavka cevovoda, opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, solarni paneli i drugo.
Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.
Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

KREDITI ZA NABAVKU OPREME ZA STOČARSKE FARME

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
– grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
– rok otplate 60 meseci,
– otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa.

KREDIT ZA NABAVKU PČELINJIH ROJEVA, KOŠNICA I OPREME ZA PČELARSTVO

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu pčelinjih rojeva, novih košnica i opreme za pčelarstvo.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseci,
 • grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.
Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;

KONKURS ZA NABAVKU NOVIH ZAŠTIĆENIH BAŠTA ( PLASTENICI, STAKLENICI) I OPREMANJE U NJIMA

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseca,
 • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata),
  Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;
  Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

KONKURS ZA FINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU PRERADE VOĆA, GROŽDJA I POVRĆA

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih finansiranju investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća.
Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe i povrće, i to:
• Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;
• Nabavka opeme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;
• Nabavka opreme-linije za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
• Nabavka opreme-linije za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
• Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostatka nakon rezidbe voćnih vrsta;
• Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;
• Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda;
• Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
• Nabavaka opreme za proizvodnju vina (opreme za primarnu preradu grožđa, oprema za fermentaciju vina, oprema za čuvanje negovanje vina, oprema za punjenje vina);

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseca,
 • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata),
  Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;

KONKURS ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA PROTIVGRADNIH MREŽA U VIŠEGODIŠNJIM ZASADIMA VOĆA I VINOGRADA

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža, stubova, žice i naslona, kao i podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada u višegodišnjim zasadima voća i vinograda.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • rok otplate 36 meseci,
 • grejs period u trajanju od 12 meseci ,za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata),

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču kojeg bude odabrao učesnik konkursa.

KONKURS ZA IZGRADNJU OBJEKATA I NABAVKU OPREME NAMENJENE SKLADIŠTENJU ŽITARICA, VOĆA I POVRĆA ( SILOSA, PODNIH SKLADIŠTA, HLADNJAČA)

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • minimalni iznos kredita 10.000 evra,
 • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
  • rok otplate 36 meseci,
  • otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa.
Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;

KONKURS ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI I PRASADI ZA TOV

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra,
 • rok otplate 15 meseci,
 • korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi i prasadi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.
Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini.

KONKURS ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U GOVEDARSTVU, OVČARSTVU, KOZARSTVU I SVINJARSTVU

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda,ovaca, koza, svinja.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
 • rok otplate 36 meseca,
 • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
 • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču odnosno izdavaocu predračuna koje bude odabrao učesnik konkursa.
Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;

KONKURS ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA VOĆA I VINOGRADA

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.
Krediti će biti odobravani za nabavka sadnica loznih kalemova, kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća, i nabavka naslona odnosno kolja, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
  – grejs period u trajanju od 24 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
  – rok otplate kredita 36 meseci,
  – otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).
  Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;

Potrebna dokumentacija:

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu.
  Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja sadnica.

Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 1. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku), ili
  hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%,sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.
  Kada je predmet hipoteke samostalni objekat hipoteka se upisuje na celoj parceli (obavezno izvršena konverzija prava korišćenja) kao i na ostalim objektima koji se nalaze na parceli, sve u skladu sa procedurama Fonda.
  U slučaju odobravanja kredita obezbeđenog stambenom ili poslovnom nepokretnošću, potrebno je dostavitu i Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda.
  Ukoliko je iznos na predračunu veći od milion dinara, neophodno je dostaviti procenu tržišne vrednosti predložene hipoteke izdatu od strane licenciranog procenitelja ovlašćene struke, ne stariju od 90 dana.
  Procena poljoprivrednog zemljišta ne obuhvata vrednost zasada. Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Fond zadržava pravo, da ukoliko po proceni ovlašćenog procenitelja vrednost poljoprivrednog zemljišta premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru, isto vrednuje sa 10.000 EUR po hektaru, u suprotnom dužan je da zatraži dodatnu procenu od još jednog ovlašćenog procenitelja. Dodatna procena će se izvršiti o trošku podnosioca zahteva.
 2. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva stana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana)
 4. Potvrda poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu
 5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana;(za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
 6. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
 7. dokaz o vlasništvu parcela na kojima se podiže višegodišnji zasad ili overena fotokopija ugovora o zakupu ‒ koji obuhvata period od minimalno deset (10) godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine), kopija lične karte vlasnika parcele na kojoj se podiže višegodišnji zasad.

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

 1. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 2. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 3. Fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa
 4. Fotokopija ili očitana lična karta lica ovlašćenog za potpis ugovora
 5. četiri menice korisnika kredita, sa meničnim ovlašćenjem; i
 6. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom;

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.