Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede raspisuje konkurse u poljoprivredi


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za:

 • nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi,
 • nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara,
 • nabavku opreme za stočarske farme,
 • nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo,
 • nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima,  
 • finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća,
 • nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda,
 • izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača),
 • nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov,
 • nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu,
 • podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda.

Konkursi su  otvoreni  do 14. maja 2021. godine.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim  i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. 

               Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

–  maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

–  rok otplate 36 meseci,

–  grejs period u trajanju od 12 meseci ,za vreme grejs perioda   ne obračunava se interkalarna kamata,

–  otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

Potrebna dokumentacija:

1.   originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu. Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

2.   original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku),  ili hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%,sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Ukoliko je iznos na predračunu veći od milion dinara, neophodno je dostaviti procenu tržišne vrednosti predložene hipoteke izdatu od strane  licenciranog procenitelja ovlašćene struke.

3.            ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;

4.            original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor

5.            Potvrda poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu

6.            dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje                                                                                                                   

7.            fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta.

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.