POLJOPRIVREDNI KREDITI BANCE INTESA

 1. EASI FARMER INVEST

Sa željom da dodatno podrže poslovanje registrovanih poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, u saradnji s Evropskim Investicionim Fondom (EIF), Banca Intesa pbezbedila je povoljne uslove dugoročnog kreditiranja.

Uslovi:

 • Bez obavezne hipoteke ili zaloge
 • Kredit može biti u dinarima ili u evrima
 • Period otplate do 60 meseci za kredite u RSD ili do 84 meseci za kredite indeksirane u EUR
 • Grejs period do 12 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim anuitetima
 • Jednostavna i brza procedura

2. AGROPROTEKT – kredit sa osiguranjem

Agroprotekt je kredit koji obezbeđuje besplatno osiguranje useva od prirodnih nepogoda (grada, požara, udara groma), i to: kukuruza, pšenice, suncokreta, soje, ječma i šećerne repe.

Uslovi:

 • snižena kamatna stopa
 • bez učešća i bez žiranata
 • fiksna rata tokom celog perioda otplate
 • fleksibilan rok otplate do 12 meseci, u mesečnim, tromesečnim i polugodišnjim anuitetima
 • Kredit može iznositi od 1.000 do 100.000 evra, u dinarima ili indeksiran u evrima.
 • Kamatna stopa: 8,9% fiksna

  3. FARMER OBRT U DINARIMA

Kredit je namenjen ulaganju u repromaterijal (seme, đubrivo, sadni materijal, hemiju, gorivo), stočnu hranu, lekove, druge veterinarske troškove, stoku predviđenu za tov, druge troškove tova i ostalo.

Uslovi:

 • U dinarima ili indeksiran u evrima
 • Period otplate do 24 meseca
 • Grejs period do 12 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili o dospeću
 • Iznos od 1.000 – 100.000 eur
 • Period otplate 6 – 24 meseca, grejs period do 12 meseci
 • Kamata 9,9% fiksna

         4. FARMER INVEST U DINARIMA

Kredit je namenjen kupovini mehanizacije, opreme, zemljišta, objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjaci, vinogradi, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i ostalo.

Uslovi:

 • Period otplate do 60 meseci za kredite u RSD ili do 120 meseci za kredite indeksirane u EUR
 • Grejs period do 24 meseca
 • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, anuitetima
 • Jednostavna i brza procedura
 • Iznos kredita: od 5.000 – 500.000 eur, učešće do 40%
 • Period otplate do 60 meseci
 • Grejs period do 12 meseci

       5. KREDITI ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Uslovi:

 • Krediti su u EUR
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama
 • Kamatna stopa 6M Euribor + 5,5% godišnja, promenljiva
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0,5-1% fiksno od iznosa svake pojedinačne tranše u dinarskoj protivvrednosti
 • Instrumenti obezbeđenja:

– 2 blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva – korisnika kredita
– Jemstvo supružnika
– Jemstvo povezanog pravnog lica / preduzetnika (6 menica sa meničnim ovlašćenjem + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji
– Hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu klijenta i članova domaćinstva (založnih dužnika) procenjenim od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljvog za Banku

 • KREDITI U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINE

Prema potpisanim Sporazumima između Garancijskog fonda AP Vojvodine i Banca Intesa, ponuda Banke, namenjena finansiranju poljoprivrednih gazdinstava, proširena je sa kreditima za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i kreditima za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta.

Krediti za finansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme, odobravaju se fizičkim licima – registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, po sledećim uslovima:

 • Namena finansiranja:
  – kupovina kombajna,
  – kupovina traktora,
  – nabavka drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,
  – kupovina priključnih poljoprivrednih mašina i
  – nabavka opreme
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do maksimalno 100.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje
 • Rok otplate: do 7 godina,
 • Način otplate: jednaki šestomesečni anuiteti

Krediti za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta se odobravaju fizičkim licima – nosiocima registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina.

Krediti se odobravaju po sledećim uslovima:

 • Namena finansiranja:
  – Kupovina poljoprivrednog zemljišta
  Iznos kredita: od 5.000 EUR do maksimalno 100.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje
 • Grejs period: Do 12 meseci u koji je uključen i period raspoloživosti u trajanju do 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora o kreditu
 • Rok otplate: Do 96 meseci od prenosa u otplatu
 • Način korišćenja: Prenosom dinarske protivvrednosti odobrenog iznosa kredita na platni račun Prodavca poljoprivrednog zemljišta po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, po osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora
 • Način otplate: jednaki šestomesečni anuiteti