Potencijalni izvori finansiranja – pokretanje posla, start up – informacija za buduće preduzetnike

U prilogu je prikaz konkursa u toku godine, koji mogu dati odredjene smernice kod planiranja pokretanja posla, kao i pojedini linkovi koji Vam takodje mogu pružiti odredjene informacije i pomoći prilikom pokretanja posla.

GARANCIJSKI FOND VOJVODINE

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme i obrtna sredstva, za sledeće oblasti privredne delatnosti:

– proizvodnja i prerada, turizma, zanatstvo-stari zanati,usluge.

Po ovom konkursu neće se finansirati primarna poljoprivredna proizvodnja, nabavka putničkih vozila koja se ne koriste za obavljanje registrovane delatnosti, nabavka opreme namenjene opremanju ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duvanom i slično. Za finansiranje obrtnih sredstava maksimalno 30% odobrenih sredstava.

Fond će odobravati garancije , na iznos 100 % ukupnog potraživanja Banke Uslovi:

Maksimalni iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od 2.000,00 do 10.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu

Rok otplate kredita: do 6 godine

Grejs period: do 12 meseci, koji je uključenu rok otplate kredita Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna ili kupoprodajnog ugovora,

Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita;Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancijeTroškovi sprovođenja Konkursa 0,5% od iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara

Instrumenti obezbeđenja:

 1. Obavezni instrument obezbeđenja:

– blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond;

 • Ostali instrumenti obezbeđenja:
 • sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili;
 • hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na garantovani iznos ili
 • hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom odnosu 1:1,5 na garantovani iznos
 • založno pravo na predmetu kreditiranja i solidarno jemstvo – sadužništvo jednog bonitetno kvalitetnog pravnog lica ili založno pravo na predmetu kreditiranja i solidarno jemstvo (dva fizička lica ) za kredite čija je visina do EUR 3.000,00

Detaljnije informacije putem link-a: http://garfond.rs/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/

FOND ZA RAZVOJ SRBIJE

PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU – START UP

 • Ulaganja koja se mogu finansirati : dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, poslovnog ili proizvodnog prostora, kupovina opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), kao i trajna obrtna sredstva ( najviše do 20% ukupnog investicionog ulaganja).
 • Bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, a preostali iznos iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.
 • Minimalan iznosi bespovratnih sredstava može biti 400.000,00 din. a maksimalan 6.000.000,00 din.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti:

 1. primarna poljoprivredna proizvodnja
 2. trgovinska delatnost
 3. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
 4. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme
 5. promet nafte i naftnih derivata
 6. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja
 7. građevinarstvo izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i završnih zanatskih radova u građevinarstvu
 8. transport i saobraćaj, osim dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje
 9. finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja i usluge turističkih agencija;
 10. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda

Više informacija putem link-a: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti

FILIP MORIS I ENECA

Program „Pokreni se za posao” su 2009. godine pokrenule kompanija Filip Moris i organizacija ENECA. Može se konkurisati za donaciju u vidu opreme, licenci ili sertifikata, standardizacije i optimizacije neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе biznisa, u vrednosti do 1.000.000 dinara, uz obavezno finansijsko učešće u iznosu od 20 odsto vrednosti granta.

Više informacija putem link-a: https://pokrenisezaposao.rs/prijavi-se/

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Više informacija putem link-a: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-

nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2020._godini__zatvor en_.cid64120?page=3

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Subvencija za samozapošljavanje se dodeljuje nezaposlenom licu, i to:

512.000,00 dinara po licu, odnosno bruto II iznos zarade za 12 meseci ugovorne obaveze, za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa najmanje visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama

325.000,00 dinara po licu, odnosno neto iznos minimalne zarade za 12 meseci ugovorne obaveze, za ostale kategorije lica i delatnosti.

Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u ovom iznosu, u obavezi je da novoregistrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci, namenski utroši sredstva i dostavi pravdanje sredstava:

 • dokaz o isplati minimalne zarade i
 • dokaz o uplati obračunatih poreza i doprinosa

Pravo na Subvenciju može se ostvariti za: osnivanje radnje ili drugog oblika preduzetništva od strane nezaposlenog ili udruživanjem više nezaposlenih, kao i za osnivanje privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti: za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja; za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja ; ukoliko je lice ranije ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje i ukoliko je lice već koristilo Subvenciju Sekretarijata ili drugih davaoca sredstava za isti program subvencionisanja.

Više informacija putem link-a: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1426-6-mart-2020-javni-oglas-za-dodelu-subvencija-za-samozaposljavanje-u-ap-vojvodini-u-2020-godini

KORAK PO KORAK – ERSTE BANKA

Kreditni program podrške početnicima,socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva

 • Krediti samo uz menice kao instrumente obezbeđenja
 • Savetodavna podrška i onlajn alati za izradu biznis plana
 • Mentorska podrška i umrežavanje

Start up preduzeća , uslovi I neophodna dokumentacija:

Preduzeće posluje kraće od 2 godine Nema povezana pravna lica

Uredan Kredit biro biznisa i vlasnika biznisa Obavezno učešće od 10% u investiciji

Dostavljanje profaktura u skladu sa namenom kredita Vlasnik/ca preduzeća je državljanin/ka Republike Srbije Preduzeće nema više od 9 zaposlenih

Dostavljen popunjen biznis plan i CV

Više informacija putem link-a: https://www.erstebank.rs/sr/korak-po-korak

INOVACIONI FOND – PROGRAM RANOG RAZVOJA

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Visina iznosa finansiranja:

do 80.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta

najmanje 30% odobrenog budžeta projekta obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje:

Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom i većinskom srpskom vlasništvu (51% ili više) osnovano u Srbiji i ne starije od pet (5) godina u trenutku podnošenja Prijave; ili

Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi.

U slučajevima gde je Prijava podneta od strane tima (koji još uvek nije formalno i legalno uspostavljena kompanija), primenjivaće se sledeće:

Ukoliko je finansiranje odobreno, Podnosioci Prijave će biti u obavezi da osnuju kompaniju koja će biti korisnik granta i pravno odgovorna za sprovođenje projekta;

Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u vlasništvu članova tima koji su podneli Prijavu (procenat vlasništva između članova tima je predmet njihovog dogovora);

Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u privatnom vlasništvu i u većinskom srpskom vlasništvu.

Oblast/sektor: Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektor.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

 • Izjava podnosioca prijave za finansiranje
 • Poslovni plan
 • Budžet projekta
 • Prezentacija projekta
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5)
 • Finansijski izveštaji za poslednju godinu (ukoliko je primen

Više informacija putem link-a: https://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja

Ostali linkovi koji mogu pomoć I pružiti odredjene informacije oko pokretanja posla:

https://startit.rs/startit-centar/

https://ras.gov.rs/

http://banat.rs/

https://zrict.rs/unija-poslodavaca-srbije-poslodavci-zrenjanina/

https://www.virtuelni-inkubator.rs/

https://www.investasistent.com

https://www2.deloitte.com/me/en/pages/powerup/program-za-mala-srednja-preduzeca-start-up-

kompanije-o-programu.html

Za sve konsultacije, vodjenje projekta, procenu ulaganja i ekonomičnosti investicije, možete nas kontaktirati putem mail-a office@snconsulting.rs ili putem sajta www.snconsulting.rs