POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA: MEDIJSKE SLOBODE I BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI I RODNO ZASNOVANOG NASILJA

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

15.10.2021

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od 21.700 do 180.000 EUR

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Mediji

  • Mediji

Ostalo

  • Borba protiv nasilja u porodici

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Organizacije se mogu prijaviti pojedinačno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama civilnog društva (OCD)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 Call-WB6-Application-Narrative.doc

 Results-framework-WB6.docx

 Call-WB6_Budget-Form_Template.xls

KAKO SE KONKURIŠE

Predlozi projekata se dostavljaju na engleskom jeziku. Više informacija o načinu konkurisanja se nalazi u pozivu za podnošenje predloga projekata.

LINK DO KONKURSA

https://www.gmfus.org/support-western-balkans-6-strengthening-media-freedom-and-fighting-domestic-and-gender-based