POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA ŽENE U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA

 NAZIV DONATORA

Evropska komisija

 ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

10.11.2021

do 17 h

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

75.000 $

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)

  • Industrija, uključujući MSP

Ostalo

  • IT, rodna ravnopravnost

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Očekuje se da će rezultati projekta doprineti sledećim očekivanim ishodima: Podržati dubokotehnološke inovacije kao osnovu za savremenu, zasnovanu na znanju, efikasnu i konkurentnu ekonomiju; Promovisati žensko liderstvo u industriji dubokih tehnologija da bi se izgradili pravedniji, sveobuhvatniji i prosperitetniji inovativni ekosistemi u Evropi.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 ef_he-csa_en-5.pdf

 programme-guide_horizon_en-23.pdf

KAKO SE KONKURIŠE

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).

LINK DO KONKURSA

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Women;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState