PRERADA I MARKETING – BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U SEKTORU  MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA, VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede– Uprava za agrarna plaćanja raspisao je Pravilnik za investicije u preradu mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva I jakih alkoholnih pica.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik

2) privredno društvo

3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu

Lica mogu da ostvare pravo na podsticaje ako su upisani u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga ostvaruju pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice

2) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Zahtevi se podnose za investicije koje su u potpunosti  realizovane u periodu od 1. januara tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva

Podnosioci zahteva mogu ostvariti podsticaj u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

Rok za podnošenje zahteva je 30.09.2022. godine.

Detalji konkursa: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/prerada-i-marketing/