PRODUŽEN ROK ZA JAVNI POZIV IPARD FONDA ZA MERU 7

Ministarstvo poljoprivrede uz podršku Ipard Fonda raspisao je javni poziv za ulaganje u izgradnju i opremanje turističkih objekata.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2) preduzetnik

3) privredno društvo (razvrstano kao mikro ili malo pravno lice)

Pravo na odobravanje projekta ostvaruje lice  ako:

 1. se investicija nalazi u ruralnom području
 2. ukupan broj individualnih ležajeva ne može biti veći od 30, za lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge
 3.  ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Beogradskog regiona, Regiona Vojvodine, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj
 4. nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda
 5. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita
 6. je katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništva
 7.  je objekat koji je predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje u njegovom vlasništvu
 8. je objekat koji je predmet investicije u opremanje u njegovom vlasništvu, odnosno zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata
 9. nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak
 10. 10) dobavljač i podno ne mogu biti povezana lica
 11. ima tri prikupljene ponude za predmet investicije, odnosno prihvatljive troškove prema za vrednost veću od 10.000 evra odnosno jednu ponudu za predmet investicije za vrednost do 10.000 evra
 12.  je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu
 13. roba koja je predmet investicije potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja
 14.  za objekat koji je predmet investicije u izgradnju ima odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja
 15. za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD program
 16.  ako predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja.

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako taj objekat ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova ili dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako se energija iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju u cilju obavljanja registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti.

Podsticaji se utvrđuju  u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.

Korisnik podsticaja  može da ostvari pravo na u iznosu od najmanje 5.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Usled trenutne epidemiološke situacije i velikog interesovanja korisnika, rok za podnošenje zahteva produžen je do 31 oktobra 2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.