Program grantova za podršku umetnosti sa društvenim uticajem

 NAZIV DONATORA

Kavamura Fondacija za umetnost i kulturu

 ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

10.10.2021

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

od 300.000 do 600.000 jena

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Kultura

  • Kultura
  • Vizuelna umetnost

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

PREDVIĐENI PERIOD TRAJANJA PROJEKTA

do 12 meseci

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Društveno angažovana umetnost, koja ima za cilj da ostvari bolje društvo kroz direktni umetnički angažman u zajednicama i društvima, pristupa različitim kontroverzama, kao što su pitanja životne sredine, ekonomska neslaganja, imigrantska pitanja, i drugo. S obzirom na trenutno širenje nove infekcije korona virusom, fondacija traži ideje za projekat pod temom „Društveno angažovani umetnički projekat u haosu vezanom za COVID-19“. Ako se usvoje, grantiji će morati da objave prototipove (predradionice, prototipove, predavanja, video zapise itd.) za implementaciju projekta u fiskalnoj 2022. godini.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 SEA_guideline_EN_FY2022.pdf

 SEAG_application_EN_FY2022.docx

 SEAG_applicant_individual_EN_FY2022.docx

 SEAG_applicant_organization_EN_FY2022.docx

KAKO SE KONKURIŠE

Onlajn, popunjavanjem i slanjem prijavnih formulara preko veb stranice sistema za prijavljivanje. Prijava sadrži: I. OBRAZAC ZA PRIJAVU (samo u naznačenom formatu) 1. OBRAZAC ZA PRIJAVU GRANTOVA 2. OBRAZAC ZA INFORMACIJE O PRIJAVLJIVAČIMA (pojedinci/organizacije) Ⅱ. DOKUMENTI U DODATKU (nije potreban format) 3. POPIS RASPOREDA RASHODA 4. OSNOVA PROJEKTA (Ako ima više informacija nego što je popunjeno u prijavnici) 5. DODATNI DOKUMENTI (dokumenti koji će pomoći komisiji za odabir da pregleda aktivnosti, npr. filmovi, zvučni materijali, leci, katalozi, brošure organizacije itd.) * Filmove i zvučne materijale pošaljite na manje od 5 minuta * Skenirajte srodno područje za objavljene materijale (npr. Kataloge) i pošaljite u pdf formatu * Prilikom podnošenja podataka pogledajte donje formate: filmovi (.mp4), zvukovi (.mp3), dokumenti (.pdf) *OBRASCI ZA PRIJAVU treba da održavaju doc format 6. UGOVOR O ORGANIZACIJI/SMERNICE/PRAVILA ČLANSTVA (samo za organizacije) 7. POSLOVNI IZVEŠTAJ I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ POSLEDNJE FISKALNE GODINE (samo organizacije) Kontakt za informacije: info@kacf.jp

LINK DO KONKURSA

http://www.kacf.jp/guideline.html?lang=en