PROGRAM KREATIVNA EVROPA 2021-2027

NAZIV DONATORA

Evropska komisija

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

17.11.2021  do 17 h

KO MOŽE DA KONKURIŠE

Organizacije civilnog društva

Pojedinci

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

nije naznačeno

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

  • Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
  • Kultura
  • Mediji
  • Ostalo
  • rodna ravnopravnost
  • IT

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

Cela Srbija

PREDVIĐENI PERIOD TRAJANJA PROJEKTA

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za pružanje podrške kulturi i audiovizuelnom sektoru. Kreativna Evropa će nastaviti da podržava evropske kulturne i kreativne sektore za period 2021-2027. Program se nadovezuje i nastavlja na strukturu prethodnog programa sa tri pravca – „KULTURA“, koji pokriva kulturni i kreativni sektor, izuzev audiovizuelnog sektora; „MEDIJI“, koji pokriva audiovizuelni sektor; i „KROS-SEKTORSKI PROGRAM“, koji pokriva aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Program će pomoći umetnicima, stvaraocima, kulturnim profesionalcima i organizacijama da sarađuju i ko-stvaraju preko granica, dosežući novu publiku i rešavajući društvena pitanja uz jačanje veština i kompetencija. Pojačani fokus je na korišćenju novih tehnologija što omogućuje sektoru da ostane konkurentan i usaglašen sa zelenim i digitalnim tranzicijama.

LINK DO KONKURSAhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027