SUBVENCIONISANI KREDITI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE U SARADNJI SA KOMERCIJALNIM BANKAMA

Poljoprivreda subvencije


Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:
• razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom
• razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
• investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
• nabavku hrane za životinje
• investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).
Uslovi:
• Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za lica koja su navršila 40 godina života u tekućoj godini, žene i fizička lica sa prebivalištem u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
• Fizička lica – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku do 6.000.000 dinara, a pravna lica do 18.000.000 dinara.
Olakšani pristup korišćenju kredita ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamate na kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećava za:
1) tri procentna poena i umanjuje za tri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini) za kreditnu podršku sa rokom otplate od jedne do tri godine;
2) četiri procentna poena i umanjujeza tri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana u godini) za kreditnu podršku sa rokom otplate do jedne godine.
Rok za podnošenje zahteva je 01.11. 2020. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a: office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.