SWISS PRO: JAVNI POZIV ZA PODRŠKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA SPROVOĐENJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE KAO ODGOVOR NA POSLEDICE KOVIDA 19

konkurs Romi bespovratna sredstva

Uz podršku Vlade Švajcarske program Swiss PRO će kroz novi javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ direktno podržati do 20 lokalnih samouprava da realizuju projekte za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite usmerenih na ublažavanje efekata kovida 19.

Ukupan budžet ovog javnog poziva je 312.000 evra.

Ciljevi programa:

1. da doprinese unapređenju znanja  i veština organizacija i službenika

2. da dovede do pozitivne promene u obimu i kvalitetu javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ugroženih grupa

Ostvarenje oba cilja će dovesti do poboljšanja propisa, kao i instucionalnih, tehničkih i ljudskih kapaciteta za unapređenje elektronskih usluga. Osim toga, biće omogućena izgradnja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva (OCD), kao i instucija koje se bave socijalnim uključivanjem i rodnom ravnopravnošću. Ovo će doprineti unapređenju vladavine prava na lokalnom nivou, povećanju odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti jedinica lokalne samouprave (JLS) i konačno, poboljšanju kvaliteta života građana, naročito građana iz ugroženih grupa.

Prioritetne oblasti podrške:

  •  Uspostavljanje nove standardizovane lokalne usluge socijalne zaštite (USZ) koja se trenutno ne pruža;
  •  Širenje obuhvata postojeće standardizovane lokalne USZ u JLS kako bi se obuhvatio veći broj korisnika, uz održavanje ili unapređenje već dostignutog nivoa kvaliteta u pružanju usluge;
  •  Pilotiranje inovativne lokalne USZ na osnovu njene opravdanosti a radi njene kasnije šire primene;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.600,00 evra

Minimalno su-funansiranje: 10%

Partnerstvo: moguće sa drugom JLS ili Centrom za socijalni rad ili oba

Period implementacije projekata: 10-12 meseci

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije koje pripadaju II, III ili IV grupi prema stepenu razvijenosti

Napomena: Kako bi zainteresovane JLS saznale sve detalje javnog poziva – uključujući način prijavljivanja, kriterijume za izbor projekata i dozvoljene troškove, program Swiss PRO organizuje dve informativne sesije putem interneta:

  • utorak, 2. februar sa početkom u 11 časova
  • petak, 5. februar sa početkom u 11 časova

Zahteve za pojašnjenje uputite na rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 22. februara 2021. godine.

Konkurs otvoren do: 26.02.2021

Dodatne informacije:

https://www.swisspro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podrsku-lokalnim-samoupravama-za-sprovodjenje-usluga-socijalne-zastite-kao-odgovor-na-posledice-kovida-19

Za dodatne informacije možete se obratiti lično na adresu: Save Tekelije br.44, lokal 6 u Zrenjaninu, putem mail-a:office@snconsulting.rs ili na telefone: 060/818 31 98 ; 065/82 66 491 ili 023/510-233.