TREĆI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA-BOSNA I HERCEGOVINA 2014-2020

NAZIV DONATORA

Evropska komisija

 ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

07.06.2022

do 15 h

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

  • Organizacije civilnog društva

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU

više od milion dolara

VRSTA PODRŠKE

Bespovratna sredstva (grant šeme)

OBLAST PODRŠKE

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)

  • Turizam

Životna sredina i klimatske promene

  • Zaštita životne sredine

Ljudski resursi i socijalni razvoj

  • Rad i zapošljavanje

GEOGRAFSKA OBLAST PODRŠKE

  • Cela Srbija

POSEBNI ZAHTEVI DONATORA

Evropska komisija poziva na dostavljanje predloga prekograničnog programa Srbije i Bosne i Hercegovine 2014-2020 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći. Prioritet I: Promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne prekogranične inkluzije Prioritet 2: Zaštita životne sredine, promovisanje prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena, prevencija i upravljanje rizicima Prioritet 3: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa. Da bi se kvalifikovao za grant, vodeći aplikant mora: biti pravno lice, biti neprofitna organizacija efektivno osnovana u Republici Srbiji ili Bosni i Hercegovini i biti direktno odgovorna za pripremu i upravljanje akcijom sa ko-podnosiocem(-ima) i povezanim(-ima) entitetom(ima). Glavni aplikant mora delovati sa najmanje jednim ko-aplikantom. Ako je vodeći aplikant osnovan u Republici Srbiji, najmanje jedan koaplikant mora biti osnovan u Bosni i Hercegovini, i obrnuto. Najmanje dva pravna lica u partnerstvu, jedno po zemlji učesnici, koja je vodeći podnosilac ili ko-aplikant, moraju biti efektivno osnovana ili imati kancelariju u programskoj oblasti. Broj partnera i sastav partnerstva treba da budu koherentni sa predviđenim ciljevima i aktivnostima akcije. U pravim prekograničnim operacijama, podnosilac i koaplikant(i) će sarađivati u razvoju i sprovođenju aktivnosti. Pored toga, oni će sarađivati ili u popunjavanju osoblja ili u finansiranju operacije ili oboje. Glavni podnosilac prijave i koaplikant(i) moraju predstavljati različita pravna lica. Koaplikanti učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju akcije, a troškovi koje imaju su prihvatljivi na isti način kao i oni koje ima glavni aplikant. Koaplikanti moraju da zadovolje kriterijume podobnosti koji se primenjuju na samog glavnog podnosioca prijave.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 Documents-for-information.zip

 Documents-to-be-completed.zip

 e2_localpub_en.pdf

 Guidelines-for-applicants-3rd-CfP-CBC-SRB-BIH.pdf

KAKO SE KONKURIŠE

Popunjen formular sa pratećom dokumentacijom šalje se poštom kako je navedeno u Uputstvu za podnosioce predloga.

LINK DO KONKURSA

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1646810849790&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=173817