U najavi: IPARD Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Prema najavama  konkurs za MERU 1 će biti raspisan  07.02.2022.godine. Konkurs će se odnositi samo na kupovinu novog traktora.

Podrška kroz IPARD Meru 1 obuhvata investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja i ulaganja u novu mehanizaciju i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, gazdinstva će svoju proizvodnju uskladiti i sa skupom nacionalnih uslova ali i sa EU standardima zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

  • fizička lica – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga;

Za investicije preko 50.000 eura neophodan je kompletan složeni biznis plan u skladu sa formom pripremljenom od strane IPARD Agencije;

Za investicije ispod 50.000 eura potrebna je pojednostavljena verzija biznis plana.

Visina IPARD podsticaja – subvencija utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na prihvatljive troškove projekta, podeljena je na nekoliko kategorija krajnjih korisnika  i u odnosu na grupu podnosioca zahteva  iznosi:

  • 60% ukupnih prihvatljivih troškova za opštu grupu,
  • 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave),
  • 70% za podnosioce zahteva u planinskim oblastima.