Izjava o privatnosti

Privredno društvo PRO B2ME DOO – PJ S&N CONSULTING GROUP ZRENJANIN  je vlasnik web stranice www.snconsulting.rs

PRO B2ME DOO – PJ S&N CONSULTING GROUP ZRENJANIN  poštuje vašu privatnost. Ova izjava o privatnosti ima za cilj da vas informiše da brinemo o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti koje dobijamo od Vas na našoj web stranici.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije prikupljeni podaci o ličnosti kojima rukujemo  se čuvaju u skladu sa poslovnom politikom kompanije u cilju zaštite podataka o ličnosti.

Zastita privatnosti

Podatak o ličnosti je svaka informacija koju nam dostavljate lično bez obzira da li se  odnosi na fizičko lice, pravno lice, preduzetničku radnju, poljoprivredno gazdinstvo, udruzenje, start up,  kao i na izvor informacije, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija sačuvana, datum nastanka informacije, mesto čuvanja informacije, način saznavanja informacije ili bez obzira na drugo svojstvo informacije.

Bezbednost i sigurnost podataka

PRO B 2ME DOO – PJ S&N CONSULTING GROUP ZRENJANIN  posebno vodi računa o bezbednosti ličnih podataka koje su dostavljene i koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka. PRO B 2ME DOO – PJ S&N CONSULTING GROUP ZRENJANIN primenjuje odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio i obezbedio podatke o ličnosti koje obrađuje. Nastojimo da zaštitimo privatnost podataka o ličnosti koje obrađujemo. U slučaju neplanskog otkrivanja preduzećemo razumne korake kako bi ograničili i sprečili otkrivanje podataka.
Nažalost, ni za jedan prenos podataka preko interneta ili sistem za skladištenje podataka ne može se garantovati potpuna bezbednost. Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da vaša interakcija sa nama nije bezbedna, molimo Vas da nas odmah obavestite o nastalom problemu.

Licni podatci i Vasa prava

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

  • ne postoji punovažan pristanak za obradu koju definišete prilikom unosa podataka
  • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, definisana sa Vaše strane
  • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
  • je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
  • je način obrade nedozvoljen;
  • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
  • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
  • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da na Vaš zahtev budete obavešteni o obradi podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade o čemu ste u obavezi pismeno obavestiti.

Ostale informacije

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok za tim postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.
Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti odnosno General Data Protection Regulation je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti,.
S obzirom na to da je Republika Srbija kandidat za pristup u članstvo EU, u obavezi je da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim propisima. Javni i privatni sektor su u dodatnoj obavezi da štite podatke o ličnosti  građana u skladu sa evropskim standardima.
Ukoliko prilikom pretraživanja ovog sajta naiđete na netačne ili nekorektne informacije molimo Vas da nas obavestite o istim.

PRO B2ME DOO ZRENJANIN