Apliciranje za Fizička Lica

Usluge

1. Provera kreditne sposobnosti, mogućnosti osiguranja i dr.
2. Pronalazak tržišno najpovoljnije ponude u skladu sa Vašim potrebama i trenutnim statusom
3. Predlog i prepourka za dalje korake
4. Upućivanje osnovnih podataka i zahteva za Vaše pozivanje od predložene institucije
5. Direktna korespodencija sa fondom, bankom, osiguravajućom kućom
6. Okvirna ponuda
7. Realizacija

    Popunjavanjem online konsalting aplikacije iz priloga, nakon dostavljanja zahteva, kompletnih podataka i izvršene uplate u iznosu od 599,00 dinara na PRO B2ME DOO Zrenjanin, Jug Bogdana br. 31/4, Zrenjanin. tekući račun br. 165-0007010386424-48 u roku od 48 časova putem mail-a, obezbedite mišljenje uz neposredno upućivanje na referenta platne institucije, vezano za aktuelne izvore finansiranja u skladu sa Vašim trenutnim potrebama i statusom i na taj način uštedite vreme i novac.

    Proverene informacije i pravi kontakti su ključ uspeha

    „Svoje vreme troši samo na ono što niko drugi nije u stanju da uradi.“ – Lewis Eigen.